Excel: Poslední den v měsíci

Potřebujete zjistit datum posledního dne v měsíci? Použijte funkci EOMONTH.

Funkce EOMONTH je součástí doplňku Analytické nástroje tzn. před použitím funkce musíte tento doplněk aktivovat.
Funkce vrátí datum posledního dne v měsíci, který je o zadaný počet měsíců před nebo za zadaným počátečním datem.
Funkce má syntaxi: EOMONTH(začátek;měsíce)

začátek:počáteční datum, od kterého se "posouváme"; mělo by být zadáno ve formátu datum - ideálně tedy pomocí funkce Datum/Date - např. pro 3. leden 2009 použijte zápis Datum(2009;1;3); zadáte-li textově (v uvozovkách), nemusí fungovat na počítačích, které mají jiné místní nastavení (např. americká namísto českých)

měsíce: počet měsíců před/po zadaném počátečním datu; zadáte-li kladně, měsíce se přičtou, při záporném zadání se měsíce odčítají

Příklad: chceme datum posledního dne v měsíci od teď za 3 měsíce
=EOMONTH(DNES();3)

(funkce DNES/TODAY vrací v Excelu aktuální datum)

Pozor: aby vše fungovalo i na jiných počítačích, je nutný i zde aktivovaný doplněk Analytické nástroje. Jinak funkce vrací chybovou hlášku #NAME! (Excel ji nezná).