školení na míru

Kurz je určen pro začínající uživatele Excelu, kteří potřebují snadno a rychle vytvářet jednoduché tabulky.

Naučíme Vás správnými a rychlými postupy od nuly vytvářet jednoduché tabulky. Zapsat do nich potřebné údaje, tabulky naformátovat, případně doplnit grafem a připravit je k tisku. Budete schopni v tabulce provádět základní výpočty tj. součty sloupců, řádků, počítat podíly, slevy, marže, rabaty, plnění plánu apod.
Kurz může pomoci i současným uživatelům, kteří se s Excelem učili metodou "pokus-omyl" a potřebují si znalosti utřídit, vnést do svých postupů řád a tabulky vytvářet rychle a efektivně.

Kurz je určen pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s Excelem a potřebují vytvářet složitější tabulky se vzorci.

Naučíme Vás vytvořit složitější tabulky, doplnit do nich vhodné vzorce využívající celou řadu standardních funkcí Excelu. Budete schopni tabulky rychle naformátovat podle svých představ, doplnit k tabulce vhodný graf. Seznámíte se s nástroji Excelu pro práci s velkými tabulkami, data v tabulkách budete umět vyfiltrovat, seřadit a rychle z nich získat souhrnné údaje.

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu, kteří potřebují efektivně vytvářet složité analýzy a rozbory dat.

Naučíme Vás zpracovávat rozsáhlé objemy dat, vytvářet z nich složité analýzy či dynamické souhrnné pohledy pomocí kontingenčních tabulek (Pivot Tables). Budete schopni porovnávat více tabulek, zjišťovat v nich rozdíly, najít duplicitní či naopak chybějící údaje. Seznámíte se s řadou nástrojů a funkcí využitelných při plánování, sestavování rozpočtů, porovnávání investičních variant či tvorbě cen.

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu, kteří chtějí svou práci zautomatizovat pomocí maker.

Seznámíme Vás s principy tvorby maker v Excelu. Budete schopni makra zaznamenat a drobně změnit v kódu programovacího jazyka Visual Basic. Naučíme Vás procházet všechny listy, formátovat na nich tabulky, vytvářet grafy, doplňovat vzorce, připravovat k tisku. Vysvětíme si význam tzv. Osobního sešitu maker a základní pojmy z oblasti programovacího jazyka Visual Basic.

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu se základními znalostmi programování, kteří chtějí vytvářet programy v Excelu.

Seznámíme Vás s nejdůležitějšími objekty Excelu, jejich vlastnostmi a metodami. Budete schopni pomocí VB kódu, tedy zcela automaticky, vytvářet tabulky, formátovat je, doplňovat do nich vzorce, data prezentovat v grafech. Naučíme Vás importovat data z jiných formátů jako TXT, CSV, či naopak data exportovat. Budete schopni dávkově zpracovat velké množství vstupních souborů a vytvořit z nich přehledný report. Do aplikace doplníte vhodný uživatelský interface, tedy vlastní formuláře, vlastní menu či panel nástrojů.

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří se potřebují zorientovat v programu MS Access a efektivně pracovat se svými databázemi.

Vysvětlíme si základní databázové pojmy jako primární klíč, index, referenční integrita. Budete schopni pomocí vhodných dotazů z databáze vytáhnout potřebná data, ta zobrazit ve formuláři, vytisknout v přehledné sestavě či exportovat do Excelu pro další výpočty.

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří se potřebují zorientovat v programu MS Access a efektivně pracovat se svými databázemi. 

Naučíme Vás vytvořit novou databázi, navrhnout tabulky a relace mezi tabulkami. Vysvětlíme si databázové pojmy jako primární klíč, index, referenční integrita. Budete schopni pomocí vhodných dotazů z databáze vytáhnout potřebná data, zobrazit je ve formuláři, vytisknout v přehledné sestavě či exportovat do Excelu pro další výpočty. Popíšeme si postup tvorby formulářů, kontingenčních tabulek a základy maker.

Kurz je určen pro zkušené uživatele, kteří si potřebují osvojit pokročilejší techniky pro práci s databázemi.

Naučíme Vás vytvářet složitější souhrnné, křížové, parametrické či sjednocovací dotazy. Vysvětlíme si princip tvorby dotazů pomocí dotazovacího jazyka SQL. Seznámíte se s řadou funkcí Accessu pro získání potřebných údajů z Vašich dat.

Kurz je určen pro programátory, kteří chtějí vytvářet aplikace v prostředí MS Access.

Seznámíme Vás s objektovým modelem Accessu, popíšeme si nejdůležitější objekty a kolekce, jejich vlastnosti, metody a události. Budete schopni obsluhovat události formulářů či sestav, nastavovat dle potřeb jejich vlastnosti. Naučíte se programově přistupovat k libovolným datům pomocí knihovny ADO (ActiveX Data Objects).

Kurz je určen pro začínající uživatele PowerPointu, kteří potřebují snadno a rychle vytvářet poutavé prezentace.

Naučíme Vás správnými a rychlými postupy od nuly vytvářet obsahově zajímavé prezentace. Výsledky své práce, nové projekty, nápady na zlepšení a mnoho dalších témat budete moci prezentovat v zajímavé formě, doplněné obrázky, grafy, organizační diagramy, videi a také mluvenými komentáři. Naučíme Vás prezentaci nejen vytvořit, ale také správně ovládat a připravit pro přednášku tištěné podklady.

Kurz je určen pro uživatele, kteří již program PowerPoint používají a chtějí se dozvědět o tipech a tricích, pomocí kterých si svou práci při tvorbě prezentací zrychlí a zjednodušší.

Ukážeme si řadu klávesových zkratek pro rozmístění obsahu na snímku. Seznámíme se s možností jak pouštět posluchačům prezentaci a sami sledovat na své obrazovce vlastní poznámky k jednostlivým snímkům. Zaměříme se na optimalizaci velikosti prezentace s obrázky. Ukážeme si praktické ukázky animací sloužících pro udržení pozornosti posluchačů a v závěru se podíváme na teoretická pravidla pro tvorbu snímků.

Kurz je určen pro začínající uživatele Wordu, kteří potřebují snadno a rychle vytvářet jednoduché dokumenty.

Naučíme Vás správnými a rychlými postupy od nuly vytvářet jednoduché dokumenty. Dokumenty budete umět nejen vytvořit, ale také graficky upravit do přehledné podoby, změnit velikost a typ písma, zarovnat nadpis, očíslovat stránky, vložit aktuální datum, vytvořit číslovaný nebo odrážkový seznam, atd. Kurz může pomoci i současným uživatelům, kteří se s Wordem učili metodou "pokus-omyl" a potřebují si znalosti utřídit, vnést do svých postupů řád a dokumenty vytvářet rychle a efektivně.

Kurz je určen pro uživatele, kteří již program Word používají a chtějí se seznámit s nástroji pro tvorbu firemních šablon a vzorových dokumentů.

Naučíme Vás správné postupy tvorby firemních šablon. Seznámíte se s nástroji a praktickými funkcemi, které při tvorbě šablon v MS Wordu sami používáme. Dozvíte se o pravidlech práce se styly, nastavením parametrů stránek. Naučíme se pracovat se záhlavím ve vícestránkových dokumentech. Připravíme zásobu "stavebních bloků" ze kterých uživatelé šablon poskládají dokument za pomoci několika málo kliknutí myší.

Kurz je určen pro uživatele, kteří již program Word používají a potřebují pravidelně vytvářet a upravovat dlouhé dokumenty.

Naučíme Vás vytvářet a upravovat dlouhé dokumenty bez obavy, že se Vám při budoucí práci celý dokument rozsype. Seznámíte se s řadou nástrojů pro hromadné formátování obsahu dokumentu díky kterému získají Vaše dokumenty jednotný a přehledný vzhled. Ukážeme si jak správně nastavit číslování stránek, nadpisů a odstavců. Seznámíte se s vestavěnými odstavcovými styly, naučíme se vytvářet styly vlastní, vytvořit obsah z nadpisů, seznam obrázků nebo tabulek a mnoho dalšího.

Kurz je určen pro začínající uživatele Outlooku, kteří se potřebují naučit rychle a efektivně pracovat s emaily.

Naučíme Vás správnými a rychlými postupy vytvářet nové emailové zprávy. Odesílat a přijímat emaily. Vytvářet emaily včetně příloh. U emailů s více přílohami si ukážeme, jak jednoduše uložit všechny přílohy najednou. Pro přehledné třídění emailových zpráv vytvoříme v programu MS Outlook složky a pomocí pravidel do nich automaticky ukládat emaily. Své schůzky a jednání budete mít přehledně k dispozici v elektronickém kalendáři s rychlou možností vytváření úkolů.

Kurz je určen pro uživatele MS Outlooku, kteří chtějí program využívat efektivněji a nahlédnout do pokročilých funkcí pro práci s poštou, kalendářem a kontakty.

Naučíme Vás efektivně využívat pokročilých nástrojů Outlooku. K doručeným zprávám přidávat vlastní označení (například: poslat nabídku, zpracovat do konce týdne,...). Ukážeme si jak odvolat odeslanou zprávu, vytvořit automatický podpis nebo vytvořit účet k firemnímu MS Exchange serveru. Vysvětlíme si bezpečnost komunikace a šifrování zpráv, využívání Off-line složek a jejich synchronizaci. V kalendáři vytvoříme a rozešleme pozvánku na schůzku, zadáme úkol a nadále budeme sledovat jeho plnění. V případě zastupování jiným uživatelem, nastavíme oprávnění odpovídat na naše emaily z počítače zástupce.