PowerPoint: Animace textu

Při prezentování textu na snímku můžete efektivně využít animace.
Obsah snímku se tak může postupně zobrazovat, když kliknete myší nebo automaticky po stanovaném časovém intervalu.

Před výběrem animace klikněte do textového pole, které chcete animovat (není nutné text označovat).
Poté klikněte na kartu ANIMACE (ANIMATION) a vyberte tlačítko VLASTNÍ ANIMACE (CUSTOM ANIMATION).
V PowerPointu 2003 najdete nabídku Vlastní animace v menu PREZENTACE (SLIDE SHOW).

01_microsoft-office-excel-powerpoint-access-word.jpg

Klikněte na tlačítko PŘIDAT EFEKT (ADD EFECT) a vyberte požadovanou animaci.
Po výběru animaci, dojde k jejímu automatickému přehrání.

02_microsoft-office-excel-powerpoint-access-word.jpg

U animace můžete nastavit:
- spuštění animace (při klepnutí myši, případně automaticky)
- rychlost
- směr

03_microsoft-office-excel-powerpoint-access-word.jpg

Další animační efekty a jejich vhodné využít se naučíte na kurzu MS PowerPoint – Tvorba prezentací.