Programování databáze (AC3)

Kurz je určen pro programátory, kteří chtějí vytvářet aplikace v prostředí MS Access.

Seznámíme Vás s objektovým modelem Accessu, popíšeme si nejdůležitější objekty a kolekce, jejich vlastnosti, metody a události. Budete schopni obsluhovat události formulářů či sestav, nastavovat dle potřeb jejich vlastnosti. Naučíte se programově přistupovat k libovolným datům pomocí knihovny ADO (ActiveX Data Objects).

Osnova kurzu

Stručný přehled maker v MS Access

 • Nejpoužívanější akce maker
 • Podmínky v makrech
 • Klávesové zkratky databáze
 • Makro Autoexec pro automatické provedení akcí po otevření databáze

Popis objektového modelu Access

 • Kolekce Forms, Reports, Tables, Queries

Programování formulářů

 • Obsluha událostí formuláře

Knihovna ADO (ActiveX Data Objects)

 • Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO
 • Objekt Connection
  • Připojení k databázi
  • Nastavení vlastností připojení
  • Připojení k zabezpečení databázi
  • Připojení k jiným než Access databázím (txt, csv, Oracle, SQL Server, Excel apod.)
 • Objekt Recordset
  • Procházení záznamů
  • Vyhledávání dat
  • Filtrování s řazení dat
  • Aktualizace dat
 • Objekt Command
  • Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi
  • Spouštění parametrických dotazů

Délka kurzu: 4 dny (24 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete