Efektivní tvorba tabulek (EX2)

Kurz je určen pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s Excelem a potřebují vytvářet složitější tabulky se vzorci.

Naučíme Vás vytvořit složitější tabulky, doplnit do nich vhodné vzorce využívající celou řadu standardních funkcí Excelu. Budete schopni tabulky rychle naformátovat podle svých představ, doplnit k tabulce vhodný graf. Seznámíte se s nástroji Excelu pro práci s velkými tabulkami, data v tabulkách budete umět vyfiltrovat, seřadit a rychle z nich získat souhrnné údaje.

Osnova kurzu

Rozšiřující možnosti formátování tabulek

 • Tvorba vlastních číselných a datumových formátů
 • Podmíněné formátování tabulek
 • Využití zámku buněk pro zabezpečení dat v tabulce

Využití šablon pro rychlou tvorbu opakujících se tabulek, výkazů

 • Princip šablon, možnosti využití, ukázky šablon, hotové šablony na Internetu
 • Vytvoření vlastní šablony

Pokročilé možnosti kopírování v tabulkách

 • Vytváření textových, číselných, datumových posloupností
 • Převod vzorců na hodnoty, rychlé otočení tabulky
 • Kopírování formátu

Vytváření složitějších vzorců

 • Pravidla pro zápis vzorců
 • Absolutní vs. relativní adresace buněk ve vzorcích - kopírování vzorců

Využití funkcí Excelu

 • Funkce pro manipulaci s texty (rozložení textu, vyhledání řetězce)
 • Funkce pro práci s kalendářními daty
 • Matematické funkce (zaokrouhlování čísel)
 • Funkce KDYŽ pro podmíněné výpočty

Efektivní zpracování velkých tabulek v Excelu

 • Možnosti zobrazení velké tabulky, pohyb v tabulce, ukotvení řádku/sloupce
 • Řazení údajů v tabulkách
 • Nastavení velké tabulky k tisku
 • Zpřehlednění velké tabulky seskupením dat
 • Slučování dat z více listů, sešitů

Možnosti filtrování dat v tabulkách

 • Filtrování čísel, textu, kalendářních dat
 • Nastavení složitějších filtrovacích kritérií
 • Rychlé agregování vyfiltrovaných dat (jejich součet, průměr apod.)

Dynamické souhrnné pohledy pomocí kontingenčních tabulek

 • Princip kontingenčních tabulek
 • Postup vytvoření kontingenční tabulky

Rozšiřující možnosti formátování grafů

 • Různé typy grafů
 • Doplnění trendu do grafu - grafický odhad budoucího vývoje

Na kurzu se naučíte

Vytvářet tabulky, podmíněně je formátovat, vytvářet složitější vzorce

MS Excel – Efektivní tvorba tabulek

K tabulce doplnit vhodný graf a rychle jej zformátovat

MS Excel – Efektivní tvorba tabulek

Délka kurzu: 2 dny (12 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete