PowerPoint: Vložení grafu z Excelu do prezentace s možností aktualizace

Pravidelně vytváříte prezentace s výsledky firmy a nebaví Vás vždy ručně vkládat tytéž grafy.
Připravte si grafy v Excelu, doplňujte do nich průběžně data a nechejte prezentaci automaticky aktualizovat.

Vytvořte standardním způsobem graf v Excelu, ten pak označte a zkopírujte do schránky (Ctrl+C).

Graf vytvořený v Excelu

V prezentaci na snímku kde chcete vložit graf zadejte příkaz Úpravy (Edit)/Vložit jinak (Paste Special).
Zde vyberte volbu Vložit propojení (Paste Link).

Vložení grafu z Excelu s propojením

Výsledný snímek v PowerPointu s propojeným grafem vytvořeným v Excelu:
Graf z Excelu vložený s propojením do PowerPointu

Při dalším otevření prezentace budete dotázáni na aktualizaci propojení:
Dotaz na aktualizaci propojení při otvírání prezentace

Bude-li zdrojový soubor s grafem v Excelu otevřený, probíhá aktualizace automaticky.

Vlastnosti propojení lze prohlížet a editovat v PowerPointu příkazem Úpravy (Edit)/Propojení (Links).
Zde je seznam všech propojeným dat v prezentaci. Lze měnit zdrojový soubor (při změně jeho umístění), zrušit
propojení (data se nadále nebudou aktualizovat), případně nastavit namísto automatické aktualizace ruční.
Seznam propojení v prezentaci