Access: Vlastní klávesové zkratky v databázi

Chcete si ve své Access databázi jednoduše nadefinovat vlastní klávesové zkratky?
Použijte speciální AutoKeys makro.

Vytvořte makro, kde ve sloupci Název makra (zobrazíte v návrhovém režimu makra příkazem Zobrazit/Názvy maker) nadefinujete klávesové zkratky, ve sloupci Akce definujete akce pro příslušné zkratky.

Ukázky klávesových zkratek:

Syntaxe kl. zkratky Kombinace kláves
˄A nebo ˄4 CTRL+A nebo CTRL+4
{F1} F1
˄{F1} CTRL+F1
+{F1} SHIFT+F1
{INSERT} INS
˄{INSERT} CTRL+INS
+{INSERT} SHIFT+INS
{DELETE} nebo {DEL} DELETE
˄{DELETE} nebo ˄{DEL} CTRL+DELETE
+{DELETE} nebo +{DEL} SHIFT+DELETE


Návrh makra tedy může vypadat takto:
Návrh makra AutoKeys

Výsledné makro uložte pod názvem AutoKeys. Makro se bude automaticky aktivovat při každém otevření databáze, klávesové zkratky jsou platné v celé databázi.