Excel VBA: Zamknutí projektu

Chcete, aby nikdo nemohl prohlížet a editovat Vaše makra? Zamkněte celý VBA Projekt.

V prostředí Visual Basic klikněte pravou myší na VBAProject, který chcete zamknout, v nabídce zadejte VBAProject Properties...

Vyvolání vlastností VBA Projektu

Zde na záložce Protection nastavte Lock project for viewing a zadejte heslo.

Zamknutí VBA Projektu