Excel VBA: Podepsání maker

Chcete, aby Excel Vaše makra automaticky povoloval a při každém otvírání souboru se neptal? Podepište celý VBA projekt a prohlašte podpisový certifikát za důvěryhodný.

Postup pro podepsání projektu:
1) nemáte-li dosud vytvořený podpisový certifikát, vytvoříte jej pomocí programu Selfcert.exe; ten můžete spustit dvěma způsoby:
a) Start/Všechny programy/Microsoft Office/Nástroje sady Microsoft Office --> Digitální certifikát pro projekty VBA
b) ze složky C:Program Files/Microsoft Office/Office11/Selftcert.exe

Po spuštění programu zadáte jméno certifikátu, např. Robert Pechač - VBA kód.

Vytvoření podpisového certifikátu

Při otvírání souboru s takto podepsaným makrem (a současné střední úrovni zabezpečení maker) se objeví dialog:

Otvírání souboru s certifikovanými makry

(Bližší popis bezpečnostních úrovní maker najdete zde)

Jestliže prohlásíte příslušného vydavetele certifikátu za důvěryhodného, již nebudete při otvírání souborů s "jeho makry" dotazování - soubor se automaticky otevře a makra budou povolena.

Seznam všech důvěryhodných vydavatelů najdete na záložce Důvěryhodní vydavatelé volby Nástroje/Makro/Zabezpečení.

Seznam důvěryhodných vydavatelů maker