Excel: Zabezpečení maker

Jak správně nastavit bezpečnostní úroveň maker? Nabízíme vysvětlení jednotlivých úrovní bezpečnosti.

Bezpečnostní úroveň nastavíte volbou Nástroje/Makro/Zabezpečení.

Nastavení úrovně zabezpečení maker

Nízká úroveň - při otvírání souboru jsou povolena všechny makra; nedoporučuje se - makra mohou být i "nebezpečné" programy (není problém např. vytvořit makro, které se spouští automaticky po otevření souboru a smaže všechny Vaše dokumenty...)

Střední úroveň - při otvírání souboru s makry jste vždy dotázáni, zda mají být makra blokována, nebo povolena.

Dotaz na povolení/blokování maker při otvírání souboru


Nešikovné je, že se otvírání souboru vždy "zasekne" a musíte vybrat příslušnou možnost (lze vyřešit podepsáním projektu s makry).

Vysoká úroveň - jsou povolena jen tzv. certifikovaná (podepsaná) makra, osatní jsou blokována.
Velmi vysoká úroveň - jsou povolena jen certifikovaná makra uložená v tzv. důvěryhodných úložištích, osatní jsou blokována.

Projekt s makry můžete podepsat (certifikovat) a prohlásit příslušný podpisový certifikát za důvěryhodný - Excel bude tato makra automaticky povolat.