Excel: Režim sdílení

Potřebujete, aby více uživatelů mohlo současně zapisovat do jedné tabulky Excelu? Aktivujte režim sdílení.

Soubor uložte do složky, kam mají přístup i ostatní uživatelé a zadejte příkaz Nástroje (Tools) / Sdílet sešit
(Share Workbook)
. Zde aktivujte zatržítko Povolit úpravy více uživatelům ...

Na záložce Upřesnit (Advanced) lze podrobně nastavit parametry sdílení.
Aktivace režimu sdíleníNastavení parametrů sdílení

Excel si vyžádá opětovné uložení, potvďte jej.
Nyní je soubor uložen ve sdíleném režimu a může k němu přistupovat více uživatelů současně pro čtení i pro zápis.

Změny od ostatních uživatelů se zaktualizují vždy při uložení souboru (v Upřesnění lze nastavit automatickou aktualizaci).

Příkazem Nástroje (Tools)/Sledování změn (Track changes)/Zvýraznit změny (Highlight changes) lze zvýraznit
všechny změny v souboru.
Zvýraznění změn ve sdíleném souboru Excelu

Seznam všech provedených změn lze sískat na novém listu.
Dobu, po kterou se změny uchovávají lze nastavit v dialogu Upřesnění (výše).
Seznam provedených změn v režimu sdílení na novém listu

Seznam všech aktuálně připojených uživatelů získáte opět příkazem Nástroje (Tools) / Sdílet sešit (Share Workbook).

Soubor je ve sdíleném režimu dokud sdílení opět nevypnete - stejně jako jste jej zapínali.

Aby nemohl sdílení vypnout kdokoliv, ale pouze uživatel se znalostí hesla, zapínejte sdílení příkazem Nástroje (Tools)/Zámek (Protection)/Zamknout a sdílet sešit (Protect shared workbook). Zde zadejte heslo.
sdileni6-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Ve sdíleném souboru nelze používat některé příkazy, jako například :
- zaznamenávat makra
- vytvářet grafy či jiné grafické objekty
- vytvářet kontingenční tabulky
- a řadu dalších...
(že příkaz nelze ve sdíleném režimu použít zjistíte jednoduše - v menu je příkaz neaktivní...)