Excel: Import dat z Internetu

Pracujete ve svých tabulkách s měnovými kurzy? Načítejte je automaticky ze stránek Internetu.

Do Excelu můžete načíst téměř libovolnou tabulku z Internetu. Například z webu České národní banky lze načíst tabulku s aktuálními měnovými kurzy a hlavně tuto tabulku můžete automaticky aktualizovat. Již tak nebudete muset ručně přepisovat data v tabulkách.
V Excelu 2007 zadejte na kartě Data příkaz Načíst externí data Z Webu.

data_z_webu1-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Ve starších verzích Excelu zadejte v hlavním menu Data/Načíst externí data/Nový webový dotaz. Dále je postup stejný jako níže popsaný v Excelu 2007. Zobrazí se prohlížeč webových stránek, do řádku adresa nahoře zadejte požadovanou adresu s tabulkou, kterou chcete načíst do Excelu - např. www.cnb.cz
Až se stránka kompletně načte, u každé tabulky bude zobrazena malá žlutá ikona se šipkou - tyto tabulky lze načíst do Excelu.
Vyberte požadovanou tabulku klepnutím do žluté šipky - ikona se změní na zelenou "fajfku".
Načtení dat provedete tlačítkem Importovat dole.

data_z_webu2-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Excel se zeptá, do jaké oblasti chcete importovat.

data_z_webu3-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Po stisku tlačítka OK se tabulka z Internetu naimportuje do Excelu.

Chcete-li data aktualizovat, stiskněte v importované tabulce na listu pravé tlačíto myši a vyberte Obnovit data.

data_z_webu4-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Lze také nastavit automatickou aktualizaci dat při otvírání souboru v Excelu. V tabulce opět klepněte pravým tlačítkem myši, zadejte Vlastnosti oblasti externích dat. Zde nastavte Aktualizovat data při otevření souboru.
data_z_webu5-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

V okamžiku aktualizace je samozřejmě nutné připojení na Internet. Pokud se aktualizace nezdaří, zůstanou v tabulce data z poslední úspěšné aktualizace.