Excel: Počet pracovních dní

Potřebujete zjistit počet pracovních dní v uvedeném období? Použijte funkci NETWORKDAYS.

Funkce je součástí doplňku Analytické nástroje. Ten je nutné před prvním použitím do Excelu doplnit.

Funkce vrací počet pracovních dní mezi dvěma zadanými kalendářními daty. Vyloučí tedy soboty a neděle.
Použitím argumentu svátky lze vyloučit i dny pracovního volna (krom sobot a nedělí).

Funkce má obecnou syntaxi: NETWORKDAYS(začátek;konec;svátky)

začátek je počáteční datum (povinný argument)
konec je konečné datum (povinný argument)
svátky je nepovinný argument, kterým můžeme funkci zadat všechny svátky - dny pracovního volna (ty pak budou vyloučeny spolu s víkendy)
(nemusíte označovat jen dny, které jsou mezi zadanými daty, zadejte svátky za celý rok - funkce sama vyloučí jen svátky mezi daty;
pokud svátek vychází ne sobotu nebo neděli, nevyloučí jej 2x, ale správně jen 1x)

Ukázka použití funkce s vyloučením víkendů :
networkdays1-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg

Ukázka použití funkce s vyloučením dní pracovního volna a víkendů :
networkdays2-microsoft-office-excel-powerpoint-access-word-tabulka-formular-sestava-vypocty-sablona-vyroba-sablon-vba-programovani-vba.jpg