Funkce SUMPRODUCT pro vyfiltrované řádky

čtvrtek, 06 duben 2023 09:49

Potřebujete součin hodnot ve dvou sloupcích Excel tabulky pouze pro vyfiltrované řádky?

  • Tedy podobně jako pomocí funkce SUBTOTAL(9;A:A100) sečtete pouze aktuálně zobrazené (vyfiltrované) hodnoty ve sloupci A.

    Pomocí vzorce =SUMPRODUCT(A2:A100;SUBTOTAL(109;OFFSET(B2:B100;ROW(B2:B100)-MIN(ROW(B2:B100));0;1))) vypočtete součin hodnot vyfiltrovaných v oblastech A2:A100 a B2:B100.
  • Pokud vzorec doplníte ještě podílem součtu A2:A100, dostanete vážený průměr sloupce B, kde ve slopuci A jsou váhy (tedy například v A je množství a v B jsou jednotové ceny. Výsledný vzorec tedy budete vypadat:
    =SUMPRODUCT(A2:A100;SUBTOTAL(109;OFFSET(B2:B100;ROW(B2:B100)-MIN(ROW(B2:B100));0;1)))/SUBTOTAL(109;A2:A100)